Để các hoạt động tiếp thị trong năm 2018 đạt kết quả như mong muốn, các doanh nghiệp (DN) nhỏ có thể thực hiện bảy giải pháp dưới đây. 1. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng Trong một thị trường sôi động, làm sao để một DN nhỏ có thể nổi bật giữa… (0 comment)