Các bạn copywriter đừng buồn nhưng đó là sự thật. Dù là thâm niên trong nghiệp viết nhưng điều đó cũng không thể đảm bảo cho sự thành công trong mọi tiêu đề của bạn. Có bao nhiêu tiêu đề của bạn bị độc giả ruồng bỏ, đày vào lãnh cung và không bao giờ… (0 comment)